„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

MATKA TERASA Z KALKUTY

„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

MATKA TERASA Z KALKUTY

NASZ ZESPÓŁ

 

 

 • Lek. Med. Stanisław Ptak - założyciel Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Aktywności „NA WIRAŻU” i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Specjalista ortopedii i medycyny sportowej. Zapewnia wychowankom Ośrodka stacjonarne jak i wyjazdowe konsultacje ortopedyczne; zlecenia niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych jak i fizjoterapeutycznych w ramach NZOZ „Zdrowie”. Realizuje zlecenia na sprzęt ortopedyczny.

 • Lek. med. Tomasz Ptak – absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapewnia konsultacje psychiatryczne wychowankom pozostającym pod opieką OREW w ramach środowiskowej opieki psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie.

 • Lic. Joanna Wojewodzic — fizjoterapeuta. Ukończyła studia licencjackie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. W trakcie uzupełniania kwalifikacji na studiach magisterskich na AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – kierunek Fizjoterapia.

   

  Dotychczas ukończyła szkolenia i kursy:

  • Metoda Halliwick
  • Terapia ręki I-III
  • Fizjoterapia dziecka ryzyka
  • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
  • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)
  • „Sensoraki”- Jak wspierać rozwój sensoryczny u dzieci. W jaki sposób obserwować dziecko, aby nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
  • Plastyka Sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem
 • Mgr Barbara Orzechowska — z wykształcenia logopeda, nauczyciel edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. W trakcie uzupełniania kwalifikacji z oligofrenopedagogiki i neurologopedii. W swojej pracy wykorzystuje kinesiotaping logopedyczny oraz komunikacje wspomagającą i alternatywną -AAC.

  Dotychczas ukończyła szkolenia i kursy:

  • Terapia ręki I-III stopnia
  • Odruchy pierwotne i przetrwałe traktu ustno-twarzowego
  • Muzykoterapia
  • Plastyka Sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem
  • AAC – alternatywna komunikacja dla dzieci głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  • Elektrostymulacja podniebienia, języka i warg
  • Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka — KORP
  • Ocena logopedyczna dziecka — KOLD
  • Diagnoza neurologopedyczna
  • Karmienie Terapeutyczne
  • Kinesjotaping w logopedii
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca system PECS
  • Masaż logopedyczny twarzy
  • Masaż logopedyczny języka
 • Mgr Iwona Pysz — Magister psychologii klinicznej, ukończyła także studia podyplomowe- przygotowanie pedagogiczne.

   

  Dotychczas ukończyła szkolenia i kursy:

  • Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci
  • Terapia Ręki
  • Kurs Pierwszej Pomocy
  • Trening umiejętności społecznych
  • Zespół stresu pourazowego
  • Podstawy teoretyczne i warsztatowe systemów psychoterapeutycznych
  • Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?
  • Zachowania trudne - klasyfikacja i przyczyny
  • Jak dzieci radzą sobie z napięciem emocjonalnym?
  • Rozwój psychoseksualny dziecka
  • Metody na złość – jak radzić sobie z emocjami dzieci
  • Autoagresja u uczniów z autyzmem
  • Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach
  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu
 • Mgr Joanna Homel — oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, ze sprzężoną niepełnosprawnością. Specjalizuje się w terapii i rehabilitacji widzenia osób słabowidzących, niewidomych oraz z różnymi dysfunkcjami wzrokowymi. Wspiera rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wprowadza dzieci niewidome w świat Brajla. Zajmuje się diagnozą, terapią i wsparciem osób z różnymi potrzebami rozwojowymi. Z myślą o swoich podopiecznych tworzy różne pomoce terapeutyczne, książeczki edukacyjne, zabawki sensoryczne.

   

  Studia podyplomowe:

  • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
  • Edukacja elementarna -wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

   

  Dotychczas ukończyła szkolenia i kursy:

  • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
  • Podstawy ortoptyki –zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa
  • Rehabilitacja wzroku słabowidzących
  • Diagnoza funkcjonalna widzenia
  • Anatomia i patofizjologia oka.Terapia niedowidzenia jednostronnego i dwustronnego
  • KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
  • Terapia ręki I i II stopień
  • Program Rozwoju Komunikacji- MAKATON
  • Język migowy– I i II stopień
  • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień
  • Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
  • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zajęcia i zabawy o charakterze arteterapeutycznym
  • Zabawa dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako wyzwanie terapeutyczne
  • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Trening umiejętności społecznych

   

  Konferencje naukowe:

  • Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia
  • Interdyscyplinarność we wczesnej interwencji dziecka niewidomego ze sprężoną niepełnosprawnością
  • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
  • Integracja sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój -wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia
  • Dziecko z zaburzonym słuchem centralnym i neuropatią słuchową
  • Widzenie w podeszłym wieku
 • Nelia Stezher — Absolwentka Międzynarodowego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego im. M.Bugai w Kijowie, specjalność: rehabilitacja psychologiczna i fizyczna. Posiada także specjalizację z fizjoterapii oraz z masażu.

   

 • Mgr pedagogika resocjalizacyjna z interwencja kryzysowa, licencjat z pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, technik handlowiec, w trakcie studiów z oligofrenopedagogiki

  Szkolenie: opiekun półkolonie, bajkoterapia z elementami wizualizacji, AAC-komunikacja alternatywna i wspomagająca 

 

 

Nasz Ośrodek Rehabilituje, uczy i wychowuje naszych podopiecznych,

aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju.

Nasz Ośrodek Rehabilituje, uczy i wychowuje naszych podopiecznych,

aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju.