„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

MATKA TERASA Z KALKUTY

„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

MATKA TERASA Z KALKUTY

GRUPY EDUKACYJNE

 

 

 • Rodzaj grupy:

  rewalidacyjno-wychowawcza

   

  Opis grupy:

  Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

  • Porannego Kręgu
  • Sensoplastyki / Arteterapii
  • Programy Aktywności Ch. i M. Knill'ów
  • Bajkoterapii
  • Spacer Edukacyjny
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
  • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
  • Elementy Terapii Ręki
  • Muzykoterapii
  • Dogoterapii
  • Animaloterapii
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem
  •  

  Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

   

  Prezentacja grupy:

   

 • Rodzaj grupy:

  rewalidacyjno-wychowawcza

   

  Opis grupy:

  Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

  • Porannego Kręgu
  • Sensoplastyki / Arteterapii
  • Programy Aktywności Ch. i M. Knill'ów
  • Bajkoterapii
  • Spacer Edukacyjny
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
  • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
  • Elementy Terapii Ręki
  • Muzykoterapii
  • Dogoterapii
  • Animaloterapii
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

   

  Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

   

  Prezentacja grupy:

   

 • Rodzaj grupy:

  rewalidacyjno-wychowawcza

   

  Opis grupy:

  Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

  • Porannego Kręgu
  • Sensoplastyki / Arteterapii
  • Programy Aktywności Ch. i M. Knill'ów
  • Bajkoterapii
  • Spacer Edukacyjny
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
  • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
  • Elementy Terapii Ręki
  • Muzykoterapii
  • Dogoterapii
  • Animaloterapii
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

   

  Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

   

  Prezentacja grupy:

   

 • Rodzaj grupy:

  rewalidacyjno-wychowawcza

   

  Opis grupy:

  Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

  • Porannego Kręgu
  • Sensoplastyki/Arteterapii
  • Programy Aktywności Ch. i M. Knill'ów
  • Bajkoterapii
  • Spacer Edukacyjny
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
  • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
  • Elementy Terapii Ręki
  • Muzykoterapii
  • Dogoterapii
  • Animaloterapii
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

   

  Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

   

  Prezentacja grupy:

   

 • Rodzaj grupy:

  edukacyjna

   

  Opis grupy:

  Nazywamy się „Wędrowcy”, jesteśmy grupą edukacyjną. Na co dzień realizujemy plan nauczania na zajęciach:

  • funkcjonowania osobistego i społecznego
  • rozwijających komunikowanie się
  • rewalidacyjnych
  • rozwijających kreatywność
  • muzycznych
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

   

  Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Na zajęciach nasi wychowankowie pracują w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych. Intensywnie wspierają swój rozwój w każdym obszarze funkcjonowania. Każde dziecko na co dzień osiąga własne sukcesy, które podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę w siebie i poprawiają samoocenę. Celem edukacji jest wszechstronny rozwój każdego dziecka na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby było zaradne, umiało sterować własnym zachowaniem, by mogło uczestniczyć w życiu społecznym.

   

 • Rodzaj grupy:

  rewalidacyjno-wychowawcza

   

  Opis grupy:

  Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

  • Porannego Kręgu
  • Sensoplastyki/Arteterapii
  • Programy Aktywności Ch. i M. Knill'ów
  • Bajkoterapii
  • Spacer Edukacyjny
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
  • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
  • Elementy Terapii Ręki
  • Muzykoterapii
  • Dogoterapii
  • Animaloterapii
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

   

  Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

   

 • Rodzaj grupy:

  rewalidacyjno-wychowawcza

   

  Opis grupy:

  Grupy rewalidacyjno-wychowawcze realizują zajęcia:

  • Porannego Kręgu
  • Sensoplastyki/Arteterapii
  • Programy Aktywności Ch. i M. Knillów
  • Bajkoterapii
  • Spacer Edukacyjny
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w grocie solnej
  • Zajęcia poznawcze/relaksujące w Sali Snoezelen
  • Zajęcia ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
  • Elementy Terapii Ręki
  • Muzykoterapii
  • Dogoterapii
  • Animaloterapii
  • Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem

   

  Grupa składa się z czterech Wychowanków, nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Zajęć dostosowany do jego możliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z wieloraką, głęboką niepełnosprawnością. Na zajęciach Nasi Wychowankowie pracują w atmosferze bezpieczeństwa. Prowadzący zwracają uwagę na preferencje Wychowanka oraz budują relację opartą na zaufaniu. Równocześnie, pracując nad procesami poznawczymi, dużą wagę odgrywa wdrażanie umiejętności samoobsługowych zgodnych z możliwościami psychofizycznymi Wychowanka. Celem rewalidacji jest, między innymi: stymulacja polisensoryczna, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wdrażanie różnych form komunikacji alternatywnej.

   

 

Nasz Ośrodek Rehabilituje, uczy i wychowuje naszych podopiecznych,

aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju.

Nasz Ośrodek Rehabilituje, uczy i wychowuje naszych podopiecznych,

aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju.