Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

 

 

w Kozach

 

prowadzony przez

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI „NA WIRAŻU”

 43-340 Kozy ul. Nadbrzeżna 105

 

 

tel. 695-850-645

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego:

      - dzieciom w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
   
 • Zajęcia prowadzone są w nowopowstałym budynku w Kozach, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Ośrodek zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną,
  logopedyczną, zajęcia opiekuńcze oraz inne formy zajęć odpowiadające potrzebom wychowankó.
 • Pobyt oraz wszystkie zajęcia organizowane dla wychowanków są BEZPŁATNE.
 • W ośrodku zajęcia prowadzone są od godziny 8 do 16 od poniedziałku do piątku.
 • Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia oraz do miejsca zamieszkania.

 

 


Głównym celem ośrodka jest rowijanie u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną zdolności poznawczych oraz samoobsługowych w stopniu
dostosowanym do ich potrzeb i możliwości


 


NABÓR TRWA PRZEZ CAŁY ROK!

  

Przyjęcie ucznia na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego (OREW) odbywa się na podstawie:

 1. Pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 2. Aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia lub o potrzebie kształcenia specjalnego osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem szkolnym,  tj. pomiędzy 7 a 21 rokiem życia,
 3. Trójstronnego porozumienia pomiędzy OREW, szkołą macierzystą a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka oraz określenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

 

 

Bliższych informacji udzielamy pod numerem:

tel.: 695 850 645

 

 


 

Wszystkim naszym wychowankom
zapeniamy
BEZPŁATNIE


 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
 • Rehabilitacja
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z logopedą
 • Alternatywne formy komunikacji
 • Zajęcia z psem
 • Hipoterapia
 • Seanse w grocie solnej
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

 

Zapytaj nas

Jeśli masz pytanie - zadaj nam je:

 

 

 

Imię, nazwisko / Firma

*

E-mail

*

Zapytanie

*

Ile jest 5 + 5 =

 

Dziękujemy


Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy prowadzony przez STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI „NA WIRAŻU”
 43-340 Kozy ul. Nadbrzeżna 105

STRONA GŁÓWNA :: O OŚRODKU :: GALERIA :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl